ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ" (Υ302)

Οι φοιτητές, που είχαν δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος "ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ" (Υ302), που διενεργήθηκε στις 30/9/2020, αλλά δεν μπόρεσαν να συνδεθούν λόγω τεχνικών προβλημάτων, έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν την Παρασκευή 2/10/2020 στις 12.00 το μεσημέρι στον ίδιο σύνδεσμο https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/slabrou/CL98MC9S

Η διδάσκουσα
Σ. Λάμπρου