ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
09 (ισόγειο της Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996663
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 12.00-14.00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα (ΦΕΚ 977/04.09.2018, τόμ. Γ΄)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο έως τον 15ο αι.
  • Κριτική έκδοση κειμένων της ίδιας περιόδου
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
  • Η Οσία Παρασκευή η Επιβατηνή, Ιστορία και Γραμματεία, Φλώρινα 2005, β' έκδοση Θεσσαλονίκη 2007 και γ΄έκδοση 2009
  • Αναστάσεις νεκρών στους βίους των αγίων, Θεσσαλονίκη 1998
  • Ο αυτοκράτωρ Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος ως θεολόγος. Συμβολή στην Παλαιολόγεια Γραμματεία, εκδ. Ναύς, Θεσσαλονίκη 2011
  • «Tο χωρίο Α΄ Κορ. 3,12-15 ερμηνευόμενο από τον Άγιο Μάρκο Εφέσου τον Ευγενικό. (Συζήτηση περί του καθαρτηρίου πυρός)», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Απόστολος Παύλος και Κόρινθος, (Κόρινθος, 23-25 Σεπτεμβρίου 2007), τόμ. Β΄, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2009, σελ. 167-192
  • «Η χρήση των Πατέρων στον Οικουμενικό Διάλογο», Πρακτικά Διορθοδόξου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα Οικουμενισμός. Γένεση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις, 20-24 Σεπτεμβρίου 2004, τόμ. Α΄, έκδ. Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 523-556
  • «The practice of the teaching of the Three Hierarchs by St. Gregory Palamas on the godly and human wisdom», Αλεξανδρινός Αμητός, Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη, τόμ. Β΄, ἐκδ. Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Αλεξάνδρεια 2009, σελ. 222-233
  • «Ενδιαφέρον απολογητικό έργο του Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου Πρός ἄθεον ἄνδρα», Εις Μαρτύριον τοις Έθνεσι, Τόμος Χαριστήριος Εικοσαετηρικός εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κκ. Βαρθολομαίον, έκδ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 453-467