ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ (Υ302) - Τετάρτη 30/9/2020

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ (Υ302), στο συνημμένο αρχείο ανακοινώνονται οι ομάδες και οι ώρες εξέτασης. Στο αρχείο αναγράφονται, για λόγους διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων, μόνο οι ΑΕΜ των φοιτητών.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Skype for Business στο σύνδεσμο
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/slabrou/CL98MC9S

Η διδάσκουσα,
Σουλτάνα Λάμπρου