ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ (Υ302)

Οι φοιτητές, που οφείλουν το μάθημα, επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, που θα διενεργηθούν διαδικτυακά στις 30/9/2020 (από τις 12.00 το μεσημέρι και μετά) και δεν έχουν λάβει το αρχικό μου e-mail για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί μου στο e-mail μου μέχρι και τις 27/9/20, προκειμένου να ενταχθούν στις ομάδες των εξεταζομένων. Ενώ όσοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μου, έχουν ήδη ενταχθεί σε ομάδες, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στις 28/9/20.

Σουλτάνα Λάμπρου, αναπλ. καθηγήτρια