Εγγραφές αλλοδαπών – αλλογενών

Εγγραφές αλλοδαπών – αλλογενών

Οι εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πραγματοποιούνται από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών http://dps.auth.gr/el/node/3375

Σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών (Βήμα 3ο  της ανακοίνωσης του Τμήματος Σπουδών), στην Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού τηλ.:2310 996682- 2310996681.

Από τη Γραμματεία