Ανακοίνωση για την εξέταση των Υ101 και ΥΕ12 με φυσική παρουσία

Καλούνται όσοι φοιτητές δήλωσαν στη Γραμματεία του Τμήματος ότι επιθυμούν να εξεταστούν με φυσική παρουσία να προσέλθουν για προφορική εξέταση τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12.00 στο γραφείο της διδάσκουσας, αρ. 014 στο ισόγειο του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής.

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, αναπλ. καθηγήτρια