Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 14-15 Οκτωβρίου 2020

Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας Α.Π.Θ.: 14 και 15 Οκτωβρίου 2020.

Εργαστήρια Προετοιμασίας για τις Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας: 7 και 8 Οκτωβρίου 2020.

Παρακαλώ, δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://career.auth.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b
1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%
ce%b9%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-2020-2/

Γραφείο Διασύνδεσης, A.Π.Θ.
Kατερίνα Κουϊμτζή
Σύμβουλος Πληροφόρησης,

akouimtz@auth.gr
τηλ.: 2310 996644

https://career.auth.gr/
https://www.facebook.com/careerauth/
https://www.linkedin.com/in/career-services-office-aristotle-university-of-