Εγγραφές αλλοδαπών - αλλογενών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Για πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών
http://dps.auth.gr/el/node/3375