Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Υ308 - "Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας" - Ώρες εξέτασης

Mετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων από τους φοιτητές, ανακοινώνεται η ακριβής ώρα εξέτασης του μαθήματος "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ" -  (Υ308).

Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Skype for Business στο σύνδεσμο που έχει ήδη
δημοσιευτεί με την από 10/9/2020 ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτή.
Στο πλαίσιο της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων, στο συνημμένο αρχείο αναγράφονται μόνο τα ΑΕΜ των φοιτητών.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να είναι συνεπείς στην ώρα εξέτασής τους.

Ο διδάσκων,

Κωνσταντίνος Μποζίνης