Λίστα εξέτασης στο μάθημα Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική (ΥΕ09)

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων, σας ανακοινώνονται οι ώρες
εξέτασης του μαθήματος «Χριστιανική Ηθική και Βιοηθικη» (ΥΕ09).
Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Skype for Business στο σύνδεσμο (link) που λάβατε με μέιλ μέσω sis.auth.gr και
την αντίστοιχη ανακοίνωση στο elearning του μαθήματος.

Στο πλαίσιο της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων στο συνημμένο αρχείο θα
βλέπετε μόνο τα ΑΕΜ σας.

Μιλτιάδης Βάντσος