Σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων ΥΕ27 "Ομιλητική" και Υ208 "Λειτουργική Ι. Εισαγωγή και Αισθητική της Θείας Λατρείας" του αν. Καθηγητή Τρύφωνα Τσομπάνη

Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στα μαθήματα ΥΕ27-"Ομιλητική" και Υ208 "Λειτουργική Ι. Εισαγωγή και Αισθητική της Θείας Λατρείας" του αν. Καθηγητή Τρύφωνα Τσομπάνη, παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεσή τους με όνομα και ΑΜ, μέχρι τις 20/9/2020 στο email του καθηγητή.