Κατάλογος με τις ώρες εξέτασης του μαθήματος Υ108 - "Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού και του Νέου Ελληνισμού"

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεών σας, σας ανακοινώνεται η ακριβής ώρα
εξέτασης του μαθήματος «Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού και του Νέου
Ελληνισμού» (Υ108)
Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Skype for Business στο σύνδεσμο του μαθήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που σας
έχουν σταλθεί με μήνυμα στις 16/9/2020, ημέρα Τετάρτη.
Στο πλαίσιο της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων στο συνημμένο αρχείο θα
δείτε μόνο τα ΑΕΜ σας και παρακαλείστε να είστε συνεπείς στην ώρα σας.
O Καθηγητής
Κωνσταντίνος Π. Χρήστου.