Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Υ301 "Ερμηνεία Καινής Διαθήκης" [Συνοπτικά ευαγγέλια]

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Ερμηνεία Καινής Διαθήκης" για το μέρος της ερμηνείας των συνοπτικών ευαγγελίων (διδ. Αικ. Τσαλαμπούνη) θα πρέπει να δηλώσουν την ώρα εξέτασης στην εξής πλατφόρμα: https://doodle.com/poll/ag6ydnesnph9it38
Ο σύνδεσμος στην πλατφόρμα zoom θα αποσταλεί την προηγούμενη μέρα με σχετικό mail στους φοιτητές και θα αναρτηθεί στο e-learning στη σελίδα του μαθήματος ("Eρμηνεία Συνοπτικών Ευαγγελίων και Πράξεων Αποστόλων")