Παρουσίαση μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Βάιου Κυρίτση