Πρόσκληση Συνέλευσης 669/10-9-2020 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)