Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος: “ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” (Θ320Π)

Το επιλεγόμενο μάθημα “ Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΤΑΞΗ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ   ΚΑΙ  Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ”  (Θ320Π),  θα εξετασθεί, προφορικά την Πέμπτη 10/9, στο σύνδεσμο:https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/gsiskou/88IK3E7L.

Αναλυτικές οδηγίες  και δήλωση συμμετοχής στην εξέταση, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος, στο  https://elearning.auth.gr/

Γιολάντα Σίσκου
Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Εργαστήριο Παιδαγωγικής-Χριστιανικής Παιδαγωγικής
e-mail:gsiskou@past.auth.gr
τηλ. 2310-997103