Εξέταση επιλεγόμενων μαθημάτων "Εκπαίδευση και Άσκηση στη Σύγχρονη Αγιογραφία"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές που χρωστούν τα επιλεγόμενα μαθήματα  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ του αν. Καθηγητή Τρύφωνα Τσομπάνη, να στείλουν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου με mail  το σχέδιο ή το έργο που τους δόθηκε να κάνουν.
 
                                                                                                           από το εργαστήριο Αγιογραφίας