Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ26 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - Ώρες εξέτασης

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεών σας, σας ανακοινώνεται η ακριβής ώρα εξέτασης του μαθήματος "Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ΥΕ26" (ΥΕ26).
Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Skype for Business στο σύνδεσμο του μαθήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν σταλθεί με μήνυμα στις 26/8/2020.
Στο πλαίσιο της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων στο συνημμένο αρχείο θα δείτε μόνο τα ΑΕΜ σας και παρακαλείστε να είστε συνεπείς στην ώρα σας.
O Καθηγητής
Βασίλειος Α. Τσίγκος.