Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ25 ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ Ι - Ώρες εξέτασης

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεών σας, σας ανακοινώνεται η ακριβής ώρα εξέτασης του μαθήματος "Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας I" (ΥΕ25).
Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Skype for Business στο σύνδεσμο του μαθήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν σταλθεί με μήνυμα στις 26/8/2020.
Στο πλαίσιο της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων στο συνημμένο αρχείο θα δείτε μόνο τα ΑΕΜ σας και παρακαλείστε να είστε συνεπείς στην ώρα σας.
O Καθηγητής
Βασίλειος Α. Τσίγκος.