Πρόσκληση για συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλτική Τέχνη»

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ