Εξέταση μαθήματος [Υ 102] «Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία - Γραμματεία και Θεολογία Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων» με φυσική παρουσία

Η προφορική εξέταση του μαθήματος του Καθηγητή κ. Σ. Πασχαλίδη  [Υ 102] «Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία - Γραμματεία και Θεολογία Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων» για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος ότι δύνανται να εξεταστούν μόνο με φυσική παρουσία θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 30/9/2020 στο γραφείο του κ. Σ. Πασχαλίδη (γ´ όροφος Θεολογικής Σχολής, γραφείο 308) και ώρα 11:00-12:00.