Εξέταση επιλεγoμένων μαθημάτων: ‘’Ορθοδοξία και Ευρώπη. Κοινωνιολογική Διερεύνηση’’ (Θ171), ''Θρησκεία και Πολιτική'' (Χ291) & ''Κοινότητα και Κοινωνία. Θέσεις της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού'' (Χ221)