Εξέταση των επιλεγομένων της κ. Ελένης Χρυσάφη, ΕΔΙΠ

Όσοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 σε κάποιο/α από τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα:

- Χ283 Περί Δαιμόνων και Αγγέλων
- Χ333 Η τέχνη των εντοίχιων και επιδαπέδιων ψηφιδωτών κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και το Βυζάντιο
- Θ344 Η θρησκευτική τέχνη της Δύσης (11ος-17ος αι.)
- Θ345 Πολυτελή υφάσματα και ενδύματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα Ελένη Χρυσάφη, μέλος ΕΔΙΠ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο echrys@past.auth.gr για τις λεπτομέρειες της εξέτασής τους.