Εξέταση επιλεγόμενων μαθημάτων κ. Ευστράτιου Μουρατίδη - Σεπτέμβριος 2020

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 σε κάποιο από τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα:

-Χ331 Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Α': Επεξεργασία εικόνας και ήχου
-Θ339 Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Β': Διαδίκτυο
-Θ325 Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Γ': Τρισδιάστατες θεολογικές αποτυπώσεις
-Χ329 Η χρήση των Η/Υ στη Θεολογική Έρευνα Α': Επεξεργασία κειμένου και παρουσιάσεων
-Θ337 Η χρήση των Η/Υ στη Θεολογική Έρευνα Β': Ηλεκτρονικές πηγές - Κατασκευή ιστοσελίδων έρευνας

να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο stmour@past.auth.gr προκειμένου να προγραμματιστεί η εξέτασή τους.

Ο διδάσκων,

Ευστράτιος Μουρατίδης