Εξέταση επιλεγόμενων μαθημάτων της κ. Ε. Αντωνοπούλου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να εξετάστούν εντός της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα:

- Χ278 Θέματα Οικολογικής Ηθικής
- Χ298 Επιστήμη και θρησκεία
- Θ305 Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκκλησιαστικών Μονάδων
- Θ315 Θρησκευτική Κοσμολογία και Γεωλογία

να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διδάσκουσα στο e-mail eantonop@past.auth.gr προκειμένου να προγραμματιστεί η εξέτασή τους.