Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος "Θ287 - ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ"

Το επιλεγόμενο μάθημα "Θ287 - ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ", θα εξεταστεί διαδικτυακά στις 28/9/2020. Η τάξη θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα για την ώρα και τον σύνδεσμο σύνδεσης.

H διδάσκουσα,

Κυριακή Χατζηαναστάση