Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος "Χ177 - Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ"

Το επιλεγόμενο μάθημα "Χ177- Η Νοερά Προσευχή στην Ορθόσοξη Λειτουργική Παράδοση" , θα εξεταστεί διαδικτυακά στις 28/9/2020. Η τάξη θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα για την ώρα και τον σύνδεσμο σύνδεσης.

Η διδάσκουσα,

Κυριακή Χατζηαναστάση