Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος "Θ331 Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής Τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου"

Το επιλεγόμενο μάθημα "Θ331 Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής Τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου", θα εξεταστεί διαδικτυακά στις 29/9/2020. Η τάξη θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα για την ώρα και τον σύνδεσμο σύνδεσης.

Ο διδάσκων, π. Νικόδημος Σκρέττας