Παρουσίαση μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Στυλιανού Χαραλαμπίδη