Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Χριστιανική Γραμματεία και Θεολογία των μετά την άλωση χρόνων" (Υ402)