ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996515
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού (ΦΕΚ 1178/21-5-2021 τ.Γ')
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Κοινωνιολογία της θρησκείας
 • Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Θρησκεία και Πολιτική
 • Θρησκεία και Πολιτική Οικονομία
 • Διαπολιτισμική Συνεργασία
 • Ορθοδοξία και Ευρώπη
 • Προβλήματα Παγκοσμιοποίησης και Θρησκευτική ελευθερία
 • Κοινωνιολογία της Οικουμενικής κίνησης
 • Κοινοτισμός-Άτομο-Ανθρώπινα Δικαιώματα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Το πρόβλημα της Ουνίας. Ιστορική, Θεολογική και Κοινωνιολογική διερεύνηση. Εκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 1993
 • Το κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη (1342-1349). Ιστορική, Θεολογική και Κοινωνιολογική διερεύνηση, Θεσσαλονίκη 1997
 • Ανεξιθρησκεία. Κοινωνική θεώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Ευρωπαϊκό και Νεοελληνικό Διαφωτισμό. Το παράδειγμα των J. Locke και Ευγένιου Βούλγαρη, Εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2008
 • Ορθοδοξία και Ευρώπη, Θεσσαλονίκη 1998
 • Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση, Εκδ. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2004
 • Αθλητισμός και Ολυμπισμός, Εκδ. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2004
 • Η Κοινότητα. Συμβολή στην Κοινωνιολογική διερεύνηση του χριστιανισμού, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009