Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη διευθυντών Τομέων του Τμήματος