Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ28 ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΙI - Ώρες εξέτασης

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεών σας, σας ανακοινώνεται η ακριβής ώρα εξέτασης του μαθήματος "Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας IΙ" (ΥΕ28).
Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Skype for Business στο σύνδεσμο του παραπάνω μαθήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν σταλθεί με μήνυμα στις 28/5/2020.
Στο πλαίσιο της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων στο συνημμένο αρχείο θα δείτε μόνο τα ΑΕΜ σας και παρακαλείστε να είστε συνεπείς στην ώρα σας.
Οι φοιτητές που δήλωσαν αδυναμία να εξετασθούν μέσω τηλεδιάσκεψης, θα εξετασθούν την Πέμπτη 2/7 στις 12.00 στην αίθουσα α΄.

Ο διδάσκων Καθηγητής
Βασίλειος Α. Τσίγκος.