Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος