Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος