Ανακοίνωση για την εξέταση φοιτητών με φυσική παρουσία

 

Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος ότι επιθυμούν να εξεταστούν με φυσική παρουσία, θα ενημερωθούν για την εξέτασή τους στα μαθήματα που έχουν δηλώσει, με σχετικές ανακοινώσεις των διδασκόντων καθηγητών. 

 
Γι αυτό παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις που αναρτώνται στις σελίδες των μαθημάτων στο elearning.auth.gr ή στη σελίδα του Τμήματος ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.