Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα και την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους"

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα και την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους"

Δείτε το συνημμένο