ΥΕ11 'Θεολογία, Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον' - Εξέταση με φυσική παρουσία

Καλούνται όσοι φοιτητές δήλωσαν στη Γραμματεία του Τμήματος ότι επιθυμούν να εξεταστούν με φυσική παρουσία να προσέλθουν για προφορική εξέταση την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 11.00 π.μ. στο γραφείο της κ. Αικ. Τσαλαμπούνη, στο ισόγειο του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής.