Ανακοίνωση για την εξέταση των επιλεγόμενων μαθημάτων του καθηγητή κ. Μιλτιάδη Βάντσου

Η εξέταση των επιλεγόμενων μαθημάτων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Θ334) και ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ (Θ306) του καθηγητή Μ. Βάντσου θα γίνει προφορικά μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020. Η κάθε τάξη θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα (μέσω sis.auth.gr) για την ακριβή ώρα και το σύνδεσμο σύνδεσης.

Ο διδάσκων,
Μ. Βάντσος