Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος "Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκκλησιαστικών Μονάδων" (Θ305)

Η εξέταση του μαθήματος ελεύθερης επιλογής "Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκκλησιαστικών Μονάδων" είναι προφορική και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, 14.00 - 15.00, μέσω Skype for Business, στην ηλεκτρονική τάξη που γινόταν το μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.