Ανακοίνωση εξέτασης μαθήματος "ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ" - ΥΕΟ8

Δείτε την ανακοίνωση από εδώ