Εξετάσεις Επιλεγομένου Μαθήματος (Θ331) "Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής Τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου"

Η εξέταση του επιλεγομένου μου μαθήματος (Θ331) "Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής Τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου" θα γίνει στις 21/7/2020 από τις 9 π.μ-2 μ.μ μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τάξη θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα για την ακριβή ώρα και το σύνδεσμο σύνδεσης.

Ο διδάσκων,

Π. Νικόδημος