Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Υ108 - "Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού και του Νέου Ελληνισμού" - Ώρες εξέτασης για τους επί πτυχίω φοιτητές

Mετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων από τους φοιτητές, ανακοινώνεται η ακριβής ώρα εξέτασης του μαθήματος "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ" -  (Υ108) για τους επί πτυχίω φοιτητές.

Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Skype for Business στο σύνδεσμο που έχει ήδη σταλθεί στους φοιτητές μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.
Στο πλαίσιο της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων, στο συνημμένο αρχείο αναγράφονται μόνο τα ΑΕΜ των φοιτητών.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να είναι συνεπείς στην ώρα εξέτασής τους.

Ο διδάσκων,

Κωνσταντίνος Χρήστου