Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ 26 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - Ώρες εξέτασης για τους επί πτυχίω φοιτητές

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεών σας, σας ανακοινώνεται η ακριβής ώρα εξέτασης του μαθήματος "Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας" (ΥΕ26).

Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Skype for Business στο σύνδεσμο https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/vtsigkos/1JMX148K σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν σταλθεί με μήνυμα στις 28/5/2020.
Στο πλαίσιο της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων στο συνημμένο αρχείο θα δείτε μόνο τα ΑΕΜ σας και παρακαλείστε να είστε συνεπείς στην ώρα σας.

Ο διδάσκων,

Βασίλειος Α. Τσίγκος.