Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος: “ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” (Θ320Π)

Το επιλεγόμενο μάθημα “ Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΤΑΞΗ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ   ΚΑΙ  Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ”  (Θ320Π),  θα εξετασθεί, προφορικά την Πέμπτη 18/6, στο σύνδεσμο: https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/gsiskou/WKT1YT6K.
Αναλυτικές οδηγίες  και δήλωση συμμετοχής σε ομάδα, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος, στο  https://elearning.auth.gr/