Εξέταση του μαθήματος “Συμβολική–Οικουμενική Κίνηση–Διαχριστιανικές Σχέσεις” (ΥΕ 18)

Το μάθημα “Συμβολική–Οικουμενική Κίνηση–Διαχριστιανικές Σχέσεις” (ΥΕ 18) θα εξεταστεί προφορικά μέσω τηλεδιάσκεψης για τους επί πτυχίω φοιτητές στις 16 Ιουνίου 2020. Η εξέταση του μαθήματος θα ξεκινήσει στις 09:00 π.μ. και θα διεξαχθεί σε γκρουπ των 4 ατόμων ανά ημίωρο. Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν, παρακαλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, Α.Ε.Μ. και εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται) με ηλεκτρονικό μήνυμα στην κυρία Αναστασία Αγγελοπούλου (tessa@past.auth.grαπό 4 έως 11 Ιουνίου 2020, κοινοποιώντας το μήνυμα αυτό και στον διδάσκοντα (charalas@past.auth.gr).

 

Ο διδάσκων

Δρ. Στυλιανός Δ. Χαραλαμπίδης