Φοιτητές επί πτυχίω: Εξετάσεις στο μάθημα Υ301 "Ερμηνεία Καινής Διαθήκης" (Α΄ μέρος: Ερμηνεία Επιστολών. Η προς Γαλάτας Επιστολή)

Οι επί πτυχίω φοιτητές, που θέλουν να εξεταστούν στο μάθημα Υ301 «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ», για το «Μέρος Α΄. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. Η ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ», παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην καρτέλα του μαθήματος στο e-learning, στον σύνδεσμο «Προφορικές Εξετάσεις», που βρίσκεται στις ανακοινώσεις.