Φοιτητές επί πτυχίω: Εξετάσεις στο μάθημα Υ105 "Ελληνική γλώσσα των βιβλικών και εκκλησιαστικών κειμένων"

Οι επί πτυχίω φοιτητές, που θέλουν να εξεταστούν στο μάθημα Υ105 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ», παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην καρτέλα του μαθήματος στο e-learning, στον σύνδεσμο «Προφορικές Εξετάσεις», που βρίσκεται στις ανακοινώσεις.