Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος "Προβλήματα θρησκευτικής ελευθερίας και παγκοσμιοποίησης" (Χ268), του Αν. Καθηγητή Κ. Κωτσιόπουλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το επιλεγόμενο μάθημα του Αν. Καθηγητή Κωνσταντίνου Κωτσιόπουλου: "Προβλήματα θρησκευτικής ελευθερίας και παγκοσμιοποίησης" (Χ268), θα εξεταστεί με απαλλακτική εργασία (Περίληψη 12 σελίδες του Βιβλίου του Κ. Κωτσιόπουλου: ‘’Ανεξιθρησκεία, Κοινωνική Θεώρηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Ευρωπαϊκό και Νεοελληνικό Διαφωτισμό, το Παράδειγμα των John Locke και Ευγένιου Βούλγαρη, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2008). Η κατάθεση των απαλλακτικών εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά από 22 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου στο email του Καθηγητή: kkotsiop@past.auth.gr