Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος "Ορθοδοξία και Ευρώπη. Κοινωνιολογική Διερεύνηση" (Θ171)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το επιλεγόμενο μάθημα: ’’Ορθοδοξία και Ευρώπη. Κοινωνιολογική Διερεύνηση’’ (Θ171), θα εξεταστεί με απαλλακτική εργασία (Περίληψη 12 σελίδες του Βιβλίου του Κ. Κωτσιόπουλου, Ορθοδοξία και Ευρώπη, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998). Η κατάθεση των απαλλακτικών εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά από 22 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου στο email του διδάσκοντος: apapatol@past.auth.gr 

Υ.Γ. Το βιβλίο υπάρχει ηλεκτρονικά στο e-learning.

 

        Ο Διδάσκων

     Αχιλλέας Β. Παπατόλιος